Tinig.com

Alon sa dalampasigan

Pilipinas, Ano Na?

Mga pangakong napako. Mga lansangang pinapula ng tumagas na dugo. Ito ba ang pagbabagong ipinangako?

Gloria Macapagal-Arroyo

Paglimot at Pag-alaala

Gustong palalain ni Gloria Macapagal-Arroyo at ng kanyang mga tauhan ang pambansang pagkamalilimutin. Ito kaya’y para malimutan na rin ang kanilang pagtataksil sa mga simulain ng People Power 2?

Summer

“Kapag ganitong ramdam na natin ang tag-init, wala tayong pinakaaasam kundi ang makapunta sa iba’t ibang paliguan sa bansa na talagang makakapagpa-relax sa atin.”

Pagsibol

Ang Unti-Unting Pagyabong ng Binhi

“Nais kong ibahagi na kaysarap sa pakiramdam kung lahat ng pinaghirapan mo noong ikaw ay isang estudyante ay nakikita mo na ang mga magagandang bagay na ibinubunga nito ngayon.”