Tinig.com

Pilipinas, Ano Na?

Mga pangakong napako. Mga lansangang pinapula ng tumagas na dugo. Ito ba ang pagbabagong ipinangako?