May opinyon o saloobin ba kayo tungkol sa mga kasalukuyang usapin? O baka naman may mga sentimyento kayong nais na ibulalas? Ipadala ang inyong maikling komentaryo sa ederic@tinig.com at maaari namin itong ilathala rito sa Tinig.com.