Pilipinas, ano na?

Noong isang taon, pumili tayo ng bagong pinuno na inasahan nating magtutulak sa bansa tungo sa pagbabago. Bago ang araw ng pagpapasya, “Change is coming” ang bulong na pumuno sa ating isipan at ang sigaw na umalingawngaw sa mga lansangan, mga parke, at mga bulwagan. Ito ang inilako ng noo’y nangungunang kandidato sa pagkapangulo, si Rodrigo Duterte.

Ang pangako ni Duterte, susugpuin niya ang droga, krimen, at korupsiyon sa loob nang tatlo hanggang anim na buwan.

Continue reading →