Posted inTula

Paninindigan Kita

Paninindigan kita, sa bawat tanim at ani ng palay
ng magsasaka
sa mga sakunang dumating at darating pa
ay nakaagapay ako, sa
problema na meron tayo ay
nagpapakita ang isang tulad ko,
hindi ka madedehado kung katotohanan ang isasagot mo, sa tanong na “Bakit ako dapat?”