Posted inDrop Cap, Kolum

Kami Naman, Tita Cory

“Noong 2004, pumasok ako sa kolehiyo bilang isang estudyante ng Journalism. Kung hindi nagdesisyon si Tita Cory na ituloy ang laban ni Ninoy, malamang ibang tao ako ngayon. Hindi natin alam. At buti na lang, hindi na natin malalaman.”