Boto Boto Pick

“Sinisigurado ko sa ‘yo na sa May 10, hindi ako magsisisi sa iboboto ko. Na pinag-aralan kong mabuti ang bawat shade sa bilog na hugis itlog sa balota na imamarka ko.”