Hayaan mong haplusin ko ang iyong buhok at pisngi. Ipikit mo
Ang mga matang pinalamlam ng libong pasakit. Ihimlay
Ang pagod mong isip sa yayat kong bisig at managinip kang
Kasama ko. Magkaakbay nating isasakay sa bughaw na ulap
Ang lahat ng ungol at siphayo sa napakailap nating pangarap.
Doon, gintong silid at kamang bulak ang ating pahingahan.
Hindi karton at lumang diyaryong pinulot lang sa tambakan
Ang sasapin sa pagod nating katawan sa mga gabing
Nais nang humiga sa giray nating dampa sa ilalim ng tulay.
Mga anghel at kerubin ang doo’y nag-aawitang sasalubong
Sa ating pagdating. Hindi pulis o tauhan ng City Hall
Na tila langaw na pumipitik sa atin. Humimlay ka, aking hirang,
Gawing unan ang pagal kong dibdib na nais na ring humingalay.
Sabay tayong papanhik sa ating tahanan — doon sa kaitaasan.

Si Oliver ay kasapi ng Dekada80 Movement (UE Chapter), isang organisasyon ng mga aktibista ng Dekada 80 na naglalayong kabigin at muling ipaloob sa Pambansa Demokratikong pakikibaka ang mga dating aktibista...

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.