Tumangis kayo
mga inang inagawan.
Kayo na nagluluksa
at naninikluhod
na sanaâ€y matabunan na lang ng lupa;
o bumuka ang langit
upang kayoâ€y higupin;
pailanlang sa kung saan…

Tumangis kayo
mga inang naghahangad…
na makatakas na lamang
sa walang katapusang pag-asam
na sanaâ€y makabalik
ang nawala nâ€yong mahal sa buhay…

Tumangis kayo nang buong lakas
Hanggang ang luhaâ€y masaid
at ang nakataas nyong mga palad
ay mangagtikom sa pagkapoot…

Tumangis kayo nang buong hapdi
sa bawaâ€t nâ€yong pagdalaw,
pagsamo at pagpalahaw
sa mga inaring libingan
na hindi inyo….

Namatayan kayo ng mahal sa buhay
subalit di nyo batid kung nasaan!
Sa aba ninyong ang mga isipan
ay walang pagkahingalay..
Tulad ng mga kaluluwang
hinahanap ninyoâ€t humihingi ng katarungan.
Mapoot kayo sa di-matingkalang sakit
sa gitna ng bangungot ng mga gabi…
Bakit ninyo tinatangisan
ang puntod ng kung sinong nilalang –

BIKTIMA RIN BA SILA NG PAGDUKOT AT PAGPATAY?

Oliver Carlos

Si Oliver ay kasapi ng Dekada80 Movement (UE Chapter), isang organisasyon ng mga aktibista ng Dekada 80 na naglalayong kabigin at muling ipaloob sa Pambansa Demokratikong pakikibaka ang mga dating aktibista...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.