sa dami ng mga batong
marahas na ipinukol
at walang-tigil na ipinupukol
sa iyo,
gahibla mang takot at panginginig,
kirot o sakit,
wala ka nang maramdaman.

hindi na hukay
kundi isang matayog na pader —
kanlungan ang iyong kinalalagyan.

salamat sa pagkutya,
sa mga upasala — salamat
sa kanila na nagtayo nito.

sana
minsan man lang sa buhay nila,
makaramdam sila ng habag,
ng sundot ng konsiyensya,
ng malasakit sa iba, mula sa mga titik
ng iyong plumang
katubusan ang iniluluha.

salamat sa kanila
mula riyan ay una mong nakikita
ang sikat ng araw sa umaga

maging ang huli nitong silahis
na humahaplos,
umaalo
sa sugatang dibdib

tulad doon
tulad noon,
sa durungawan
ng kaluluwa mong pagal,
dumadapo, umaawit ang mga ibong
tumutuka sa iyong palad

sa mga tula
na hindi mo na magagawang tapusin pa,

hayaan mong ang mga daliri
ng nagsisiawit na musa’t diwata
ang patuloy na sumulat at humabi ng kataga —
para sa iyo. Sa inyong humihiling ng paglaya.

Oliver Carlos

Si Oliver ay kasapi ng Dekada80 Movement (UE Chapter), isang organisasyon ng mga aktibista ng Dekada 80 na naglalayong kabigin at muling ipaloob sa Pambansa Demokratikong pakikibaka ang mga dating aktibista...

Join the Conversation

3 Comments

  1. ako ay napadaan lamang, ngunit sa pagkakagawi ay hangad na sanang samantalahin na itanong ito ba ang daan tungo sa pagiging makata?..sapagkat nais, asam ng aking kaluluwa.

  2. kasamang aljon,
    salamat sa pagdaan. mabigat na termino at maraming kaakibat na responsibilidad ang pagiging “makata”. yan ang pangarap ng bawa’t tumutula: ang matawag na isang makata – isa ako sa mga nangangarap. maraming daan . . . nguni’t iisa ang alam kong pamamaraan, ang isiping ikaw, ako tayo . . . hindi natin kailanman maaring ariin bilang atin ang “tula”. Manapa’y dapat tayong magpasakop sa sining ng tula…sapagkat ang tula ang siyang nagmamay-ari sa atin. salamat.

  3. Wow, ganda naman ng tulang ito! Nagustuhan ko ang pagkakasulat, lalo na ang panghuling stanza, bravo!

    Mabuhay,
    OverseasFilipinoWriters.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.