Sige na at lingunin
Nasa kaliwa mo lamang
Hinihikayat kang pumasok sa pintuan
Napapalamutian ng magagarang kasangkapan ang gusaling patutunguhan
Mamahaling alak ay naghinhintay na dampian
Ng mga labing sabik sa pagmamahal.
Halika at pagmasdan
Umakyat ka sa hagdanan
At hayaang tunghayan ang pagdating ng iba’t-ibang tauhan-
Mga lalake at babae na nagkukubli sa maskara ng buhay
Sila ay pawang itiman.
Wala ditong selos at inggitan
Hahanapin ng bawat isa ang kaligayahan
Yaon bang ligayang sinakal ng mapagmapuring isipan
Ang panuntunan dito’y KATAPATAN…
KABANALAN ay sa sariling KALOOBAN.
Naghihintay ang silid
May susing hatid ang sugo kaibigan
Idinidikta ng isipan
Ang ligayang abot-kamay
Buksan mo na ang pintuan!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.