papaano kayang maging manggang maga
ang pisnging hinapit ng mala-hepang
kapa, kapang makapal na makapal,
nagtatago kay-asim-tamis, manggang
maga, ang lamang, simpait kinapa
ng pulang madulas parang mantikang
pampahid sahig. kinapa na ang mangga
manggang maga. magang-maga, pinaga
ng pulang magang-maga. ang mansanas
pinampalit sa mangga. mansanas, ubod
ng mahal. walang lasa. manggang
malasa, kay tamis-asim. nga lang
wa-klas ang manggang maga, kinapa.

Si Noahlyn Maranan ay isang estudyante sa Unibersidad ng Pilipinas, gradwadong-antas.Kasalukuyan siyang natututo sa Lunsod ng Baguio.

Noahlyn Maranan

Si Noahlyn Maranan ay isang estudyante sa gradwadong-antas sa Unibersidad ng Pilipinas.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.