Isang taon na ang nakalipas mula nang ako ay ginahasa at itinapon ng mga Amerikanong sundalo sa tabi ng daan na parang baboy. Sa araw na ito noong nakaraang taon, pumunta ako sa Subic kasama ang aking mga kapatid para magbakasyon. Noon, punung-puno ako ng buhay at pag-asa sa aking kinabukasan. Noon, masaya akong nabubuhay kasama ang aking pamilya. Hindi ko akalain na ang aking pagbakasyon sa Subic ay hahantong sa isang trahedya. Sa araw na ito noong nakaraang taon, nagbago ang aking buhay.

Ngayon, matapos ang isang taon, bumalik ako sa Subic. At sa aking pagbabalik, nandito muli ang USS Essex, ang barkong sinakyan ng aking mga rapists na sina Daniel Smith, Chad Carpentier, Dominic Duplantis at Keith Silkwood. Nandito muli ang mga libu-libong Amerikanong sundalo para sa kanilang “rest and recreation.” Muli silang maghahanap ng mga babaeng biktimahin at pagsasamantalahan. Sa araw na ito ilan kaya ang mga babaeng magagahasa gaya ng nangyari sa akin noon. Ilang Nicole kaya ang itatapon ng mga sundalong Amerikano sa tabi ng daan, o iwanan na luray-luray ang kaluluwa’t katawan? Gaano katagal at kalakas na halakhak ang kanilang maririnig samantalang sila ay ginagahasa?

Hindi naging madali ang aking pagsampa ng reklamo laban sa aking mga rapists. At lalong hindi naging mabait sa akin ang sistema nang ako’y magdesisyon na ituloy ang aking kaso. Sa halip na maging kakampi ko sa aking pakikipaglaban, ang ating gobyerno ay gumawa ng mga hakbang na mas lalong nagpahirap sa aking sitwasyon. Wala ni isang pahayag ng suporta ang nanggaling sa ating babaeng Pangulo, samantalang ang Kalihim ng Department of Justice ay paulit-ulit pang pinagtanggol ang aking mga rapists.

Sa halos araw-araw na paglilitis sa Makati Regional Trial Court, aking naranasan ang reyalidad na ang biktima ng panggagahasa ay paulit-ulit pang nagagahasa sa loob at labas ng korte habang siya ay nagkakaso. Sa lahat ng panlalait at paninisi na aking naranasan sa nakaraang taon, tanging ang aking paniniwala sa katotohanan at katarungan at ang suporta ng aking pamilya at kababaihan ang nagpatatag sa akin na hindi sumuko. Ang aking pagpupursigi sa kaso ay nagpapakita ng aking paninindigan na dapat makulong sina Daniel Smith, Chad Carpentier, Keith Silkwood at Dominic Duplantis. Dapat nilang pagdusahan ang kahayupang ginawa nila sa akin. Dapat silang makulong. Dapat maging halimbawa sa buong mundo at sa mga sundalong Amerikano ang pagpaparusa sa kanila.

Sa araw na ito, ako ay sumisigaw ng hustisya!

Subic Freeport Zone

1 November 2006

http://subicrapecase.wordpress.com

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.