Kulang ang mga araw upang magbilang
ng mga mariposang nagsiksikan sa iilang kwarto ng iyong tadyang.
Hindi maaaring sumipol ng mga awit
ang nag-uumpugang mga bato ng iyong singit.
Sa ngayong hindi mo kayang paghiwalayin
ang araw at gabi, pati ang kutsara sa tinidor,
naalala mo tuloy ang mga pag-aalala
na baka sa isang araw
walang anino ang naiguhit mong ambisyon.

Ngayong lasing ka sa pagkabalisa,
dahil nahihirapan kang basahin ang komiks ng iyong isip.
Sino ang makapagsasabi
na ikaw itong hindi ikaw?
Maskarang nakamaskara sa hubad na pagsinta.
Asam-asam pa rin ang mga diamante sa magkabilang dimensyon.

Paano hahanapin ang mga bagay na nakabaon
sa katotohanang nag-iilusyon
ang dalawang mundong nais mong yapusin?

Dahil walang maaaring pwedeng magpasya
kundi ikaw lang at ikaw.

Si Kidlat Pamukaw ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Philosophy sa Unibersidad ng Mindanao.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.