Kung tutuusi’y maaari kang umupo
humalakhak o sumimangot sa trono
gaya ng ibang inang nagsusungya
habang hawak ang anak at nagpapasuso.
Gusto mo sanang kumustahin ang hari
at damhin ang dulas ng alas na oro,
makipag-espadahan sa sota
o kaya’y sumakay sa bastos na kabayo.

Danga’t naalala mo ang lata ng biskwit na bigasan
na bukod sa luma na ay wala pang laman,
at kung gusto ni ama ng paborito niyang kape
paano kung ubos na pala ang asukal?
A, kailangan ng dobleng pagtitipid
pagkat ang bunso mo’y kukuha ng eksamen
(gusto mo sana siyang pag-aralin),
kailangan mong magtinda ng isda
habang si ama’y abala sa pamamalakaya.

Si Sol ay nagsusulat para sa pahayagang Pinoy Weekly.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.