Sapagkat ang pagsulat ay isang pakikibaka
Ito’y isang pagpupugay sa lahat ng mamamahayag at manunulat ng ating
panahon.

Upang ang layon ay makamtan
Lahat ay kailangan
Kaya’t kahit na sa mga kauri ay umiwan
Ang sarili rin ay iniwanan.

Silang mga makata ng ating panahon
Silang mga manunulat ng mga tagpong kapana-panabik
Silang ang kapiling sa gabi ay ang iilang puswelo ng kape
At mga sigarilyong patay-sindi.

Silang nagtanong ng mga tamang tanong
Kung ang kinabukasan ba ay para kanino
At para kanino ba ang mundo.

Silang naging boses ng mga hindi makaimik
Silang naging tagapagpahayag at nagbunyag sa ngalan ng mga maysala
At kung saan man namamanginoon ang paniniil.

Silang ang palaging pinag-uusapan ay ang tadhana
Na siyang nakapaloob sa mga akdang hinahamon
Ang katotohanang mas mamarapatin pa ang mamatay
Sa halip na magpaalipin sa mapanuring mata ng iilan.

Silang sumulat ng mga akdang siyang magpapalaya
Sa mga bulong at sigaw ng ating panahon
Mga akdang tumutugis sa karahasang litaw sa bawat sulok ng mundo
Mga akdang naging mitsa ng kanilang buhay
Mga akdang higit kailanman ay mananatiling buhay ang bawat salita
Mga akdang humabi sa kasaysayan ng kawalang hustisya
Sa lipunang bulok ang sistema.

Ang pagsulat ay kapatiran ng diwa ng sangkatauhan
At l ahat ng matang mulat ay iisa ang luhang papatak
At lahat ng ugat ay iisa ang dugong dadaloy.

Dadaloy sa ugat
Sa panulat
Sa papel
Upang patuloy na gumising, humikayat at sumigaw ng pagbabago.

(pabulong)
sa bawat panulat na nauubusan ng tinta
sa bawat pahayagang nalimbag
sa bawat artikulong nailathala
sa bawat punglong pumutok at nagmistulang mitsa ng kanilang buhay
sa bawat pagbabanta at panunupil ng iba
sa bawat gabing nilamayan ang isang makatotohanang akda
sa bawat araw na nalalabi ng mga nanatiling matapang at masigasig sa
pamamahayag
sa bawat dugong ipinunla at inialay
sa bawat akdang pinagbuwisan ng buhay
sa bawat kaluluwang sumisigaw ng katarungan
sa bawat naisulat na mananatiling buhay ang diwa
sa bawat luhang pumatak
sa bawat katawang ibinaon sa hukay
sa bawat pagtutugis ng makapangyarihang manunupil
sa bawat hikbi ng masang api
sa bawat saliw ng musikang alay sa kanila
sa bawat gabing dumaan at nagmistulang parusa sa magdamag…
Sapagkat ang pagsulat ay isang pakikibaka
Ito’y isang pagpupugay sa lahat ng mamamahayag at manunulat ng ating
panahon.

Kate took up AB Speech & Theater Arts in Silliman University in Dumaguete City. She is also a member of the group KARATULA. She writes poems & songs, does spoken words or free-verse, chants & getting into trance, dances the pangalay, plays the faglong, does some beadworks & conducts Basic Integrated Theater Arts Workshops (BITAW). She considers herself as courageously creative. Her poem was written as a tribute to all the writers & journalists of our times. This poem was performed with the KATRIBU ART MOVEMENT during the CEGP NAt’l Congress Davao City.

Join the Conversation

3 Comments

  1. Hi! Ikaw ba yung anak ni Gen. Reynaldo Berdin (ret.) of BJMP? Hindi ko alam na mahilig ka rin tumula!

  2. Saan nagmula ang iyong angkan? Cebu or Bicol? Ikaw ay “Berdin”. Iisang dugo ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Nahilig din akong sumulat noong araw. Kung gusto mong makipag-ugnayan, padalahan mo ako ng mensahe sa vbberdin@yahoo.com – vic berdin

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.