Kumakaldag ang bawat umaga
Nitong mga huling araw:
Nai-U-turn na ang baybay ng trapiko
Sa mga bulebard at abenida,
Nasa oras na ang time-in sa mga DTR
Ng mga korporasyon at institusyon,
Mahinahon nang pinipiga
Ng mga pulis ang mga suspek,
Naisabatas na ang maanomalyang
Pangangalihim sa gabinete,
Tinatanggap na sa kongreso
Ang bag ng jueteng payola,
Nahi-“Hello Garci” na ang komisyoner
Ng COMELEC pag bilangan ng boto,
Nagbubunyi na ang tagapahayag
Kapag na-wiretap ang presidente,
Nagpapapungay pa ang salaring
Labas-ngipin sa paghingi ng tawad,
Mga nagsiluhang buwaya sila sa senti
Ng kinantang “If We Hold On Together,”
May kapalit nang mas matatatag
Ang matitibay na sikmurang nagsibaligtad,

Tuloy ang paikot ng pinalasyong mundo.

Pumapalahaw ang pakakak ng iskwad
Ng mga defensor sa tabing-ilog,
Nagsariling dasal ng People Power
Ang asenderang dugo ang mga butil ng rosaryo,
Ginawaran siya ng ulyaning payo
Mula sa sala ng intrigerong mahistrado,
Nagpapanukala ng High Commission
Ang mga sugapa sa komisyon,
Nagpapatiayon ang oposisyon sa bukal
Na daloy ng larangang transisyon.

Retrogresyon ang alaala’t moralidad
Na maibabalik ng mga lumang tugtuging
Lalalangin ng Truth Commission—
Panlibang sa naatraso’t tumirik
Na kinabukasan ng sambayanan.

Ito ang pagkakataong madalas
Na isinasangkalan ang paglilingkod
Sa milyun-milyong Nanay Mameng.
At isang Unibersal na awitin ang bumaklas
Ng kalang sa orbit ng daigdig sa bituin.

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.