“Hindi na niya pinagmasdan ang mga
nakahandusay na bangkay…

ULO
nagsipagsabog sa kaalaman
uhaw, pitong karagatan
Panginoon, sariling mataginting

…na ngayo’y ganadong pinapapak
ng mga uod at gahamang buwitre…

BARIL
bakal sa hitsura’t tindig
lumalamon, daan-libong naghuhumindig
hardin ng utak, tigang sa dilig

…at sa pagkakataong yaon, sumagi
sa kanyang isipan ang panaginip, Ulo. Baril. Dugo…

DUGO
ilog ng buhay, kalamnang
nagsipaggalaw. Sambulat sa daan
isang kaluluwa, binaliw ng tadhana.

…Isang putok ng baril…at namayani
ang nakabibinging katahimikan”.

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.