pumipilantik ang mga daliri
nangangapa ng salita
hinahalukay sa baul ng utak
ang di-mabigkas na damdamin
galit, pagmamahal, pagsuyo
pagmumuni, hinaing…

idinudugtong ang mga letra
at isasabog ang nahuling talinghaga…

at may mga mata na makaririnig
mga taingang nakatatanaw
mga ilong na nakadarama
mga bibig na lumuluha…

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.