Takatakatakatak!
Ang lagatak ng kahong hawak-hawak
laman ay yosi at kending sangkatutak.
Ialok sa lahat nang may buong galak.

***

Takatakatakatak!
Tatak ng tunog na humahatak
upang may barya namang pumatak
sa loob ng kahong putak nang putak.

***

Takatakatakatak!
Palakpak ng kahong pumapalatak
kapit ng bisig na sa pawis ay tagaktak
sa gitna ng kalye, ang init ay sumusulak.

***

Takatakatakatak!
Iyak ng kanina pang talak nang talak.
Bumili na ang lahat ng may balak
pampasak sa sikmurang nagnanaknak.

***

Takatakatakatak!
Ibigay na ang inyong baryang latak
upang ang hamak na kahon ay humalakhak
at makapagpahinga na, sa gilid ay sumalampak.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.