Anino’y namumula sa kawalan
Hindi maaninag sa harap,
Hindi makapa sa likod.
Yaong walang salang mga kamay
Pinilipit palikod,
Pinantakip sa mga matang namimilog.

Tagu-taguan?
Hanggang kailan tayo magbibilang
ng mga nilalamon ng hangin,
At ibinabaon sa mansyong mabuhangin?

Kung yaon ma’y bahay-bahayan,
Kasumpa-sumpa pala ang maging anak ng bayan.

Zig Dulay

Si Zig Dulay ay nagtapos sa UP Baguio ng kursong BA Communications (Journalism-Broadcasting). Sa pamamagitan ng mga tulang nagpapahiwatig ng emosyon at pag-ibig, nagagawa niyang isalikop dito ang mga...

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.