Posted inLiham at Pahayag

Pakikiramay sa mga Iniwan ni Tiya Dely

Nais kong ipaabot ang aking personal na pakikiramay sa mga kamag-anak at kaibigan ni Fidela Magpayo, na kilala ng lahat bilang si Tiya Dely. Hindi mapasusubalian na si Tiya Dely ay isa sa pinakamatatag na institusyon ng radyong Pilipino. Ang kanyang pagpanaw ngayong araw matapos ng stroke noong nakaraang Sabado ay ikinalulungkot ng milyun-milyon niyang […]