Posted inTula

Panghaharana sa Ating mga Boto

Binabasag nila ang katahimikan ng ating mga gabi’t araw sa kanilang panghaharana sa ating mga boto. Ngunit kung bakit nararapat nilang makamit ang matamis na “oo” ng ating mga boto ay hindi matarok nitong isip, sapagkat kahit na kasinlakas ng kulog ang kanilang pag-awit ay wala akong marinig na kanilang inaawit. Higit ko pang nais […]