Binabasag nila ang katahimikan
ng ating mga gabi’t araw
sa kanilang panghaharana sa ating mga boto.
Ngunit kung bakit nararapat nilang makamit
ang matamis na “oo” ng ating mga boto
ay hindi matarok nitong isip,
sapagkat kahit na kasinlakas ng kulog
ang kanilang pag-awit
ay wala akong marinig na kanilang inaawit.

Higit ko pang nais na padapuin sa tainga
ang pagkokak ng mga palaka,
ang pagkahol ng mga aso,
ang pagngiyaw ng mga pusa.
Di ko man alam ang kanilang wika,
tiyak kong sila’y may sinasabi.

Alexander Martin Remollino

Alexander Martin Remollino was Tinig.com's associate editor. He was a poet, essayist, and journalist. He also wrote some short fiction.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.