Posted inDrop Cap, Kolum

Advocacy for Sale?

“Gusto ko talaga s’yang yakapin! Sa wakas! May pag-asa pa ang Pilipinas! Kahit may mga tao na fashion statement lang ang turing sa Ako Mismo advocacy, o isang business opportunity, may mga kagaya pa rin ng batang ito na hindi sumasabay sa uso, at nag-iisip nang matalino.”