mainit na ang pulitika,
nakikisabay sa init ng panahon, ngayon

batuhan ng baho at kontrobersiya
silang pare-parehong may hangad sa trono
mainit ang mga bibig; sira dito, ganti do’n
mainit din ang puso, sa huwad na pagmamahal
na natatanaw lamang sa panahong
manlilimos ng boto, sa sambayanang binobobo
sa sambayanang walang mainom, ngayon
walang maipampaligo, ngayon
di masayaran ng patak-tubig, ngayon
walang makain, ngayon.
nagkakahawaan ng sakit-t’wing-tag-init, ngayon.
nasusunog ang balat, ngayon.
nangamamatay, ngayon.

sinong mabait ang papatay sa init?
ngayon.

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.