Sino ang nakakaalaala sa iyo, Flor?
Sino ang nakaalaala sa mga gibik mo sa Changi
Sa tuwing sagi sa isip mo ang supling mong mauulila
Dahil ang lubid ay nakatakdang isingkaw sa iyong leeg?

Sino ang nakakaalala sa iyo, Flor?
Sino ang nakatataho sa isip ng isang tulad mo
Na itinulak na mangibang lupain
Dahil sa tiyang kumakalam, sa mga anak na di mapakain?

Sino ang nakakaalaala sa iyo, Flor?
Sino ang nakadarama ng tibok ng iyong puso,
Ng kinig ng utak, pintig ng pulso
At bawag buntong-hininga mo?

Sino sa kanilang sa iyo’y nagkanulo
Sa iyo’y hindi sumaklolo nang gusto nilang kitlin ang buhay mo?
Wala.
Walang gustong makaalaala ng iyong kapaitan.

Gayunman, kaming nakaaalaala’y
Huwag pagdamutan ng iyong gunita.
Hayaang sa kuyom na kamao at pusong sugatan
Maiguhit ang iyong mga larawan.

Sapagkat dumarating na ang panahon
Hindi lamang ng paggunita sa mga alaala
Ng angaw-angaw na tulad mong
Ipinagbili’t ipinaalipin ng mga dapat sana’y nagkukupkop —
Kundi panahon ng pagkagising, ng pag-uumalab ng mga damdamin.

Bayaang ang buntong-hininga’y maging pulburang yayakap sa hangin
At ang sakit sa dibdib ay maging kanyong nakatutulig
Na uutas sa kanilang nagpakabusog sa pawis at dugo ng mga alipin.
At ang mga larawan ninyo’y magiging pananda sa bantayog
Ng tagumpay at alab, ng digmang aatado sa uring palalo!

Lungsod Quezon | Marso 20, 2009

Noel Sales Barcelona

Dating patnugot ng pahinang pang-overseas Filipino worker (OFW) at internasyonal ng Pinoy Weekly si Noel Sales Barcelona. Naging public information...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.