Kina Axel Pinpin, Riel Custodio, Aristedes Sarmiento, Enrico Ybañez, at Michael Masayes — ang tinataguriang “Tagaytay 5” — sa unang anibersaryo ng pagpipiit sa kanila

Nakapiit kayo sapagkat kayo’y taong sumaksi
sa waring walang-hanggang tagtuyot
ng mga nagpapala sa mga pinitak.
Saksi kayo sa marahang pagkamatay sa gutom
nilang nagpapakain sa buong sambayanan —
at kayo’y sumaksi bilang mga tao, bilang mga tao
kaya’t sumubo ang hurno ng inyong mga utak
at sumiklab sa inyong mga puso
ang apoy ng poot na sanhi’y pagmamahal.
Sa ating bansa, ito’y kasalarinan —
tandang ngayon at sa darating pang mga araw,
poot nati’y nauukol na lalong magliyab.

28 Abril 2007

Alexander Martin Remollino

Alexander Martin Remollino was Tinig.com's associate editor. He was a poet, essayist, and journalist. He also wrote some short fiction.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.