Saksing walang bibig ang lupa
sa kung paano kinakalinga, araw-araw, ng magbubukid ang bukid
bago pa man bumuka ang liwayway
hanggang sa pagkatapos ng pagtatakipsilim.
Saksing walang bibig ang lupa
sa kung paanong ang nagbibigay-buhay sa buong sambayanan
ay lagi’t laging nabubuhay sa bingit ng kamatayan.

Silang iilang nagpapasasa
sa mga biyaya ng lupang ni hindi nahahawakan
ng maseselan nilang palad —
magpasalamat sila’t walang bibig ang lupa.
Sapagkat kung may bibig ang lupa,
maisisigaw nito sa buong sansinukob
na ang mga nararapat sa kanyang pagkandili
ay hindi ang mahuhusay na mang-angkin
ng lahat ng madapuan ng kanilang paningin,
kundi ang mga naghahawan ng sukal
at nagdidilig ng kanilang pawis at dugo at luha sa mga parang.

*Binigkas ng makata ang tulang ito sa pagdiriwang ng ika-14 na anibersaryo ng National Network of Agrarian Reform Advocates (NNARA)-Youth sa Conspiracy Bar nitong Setyembre 1.

Alexander Martin Remollino

Alexander Martin Remollino was Tinig.com's associate editor. He was a poet, essayist, and journalist. He also wrote some short fiction.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.