Higit pitong daang halik
ang hindi na makababalik.

Kupkop ng sinapupunan ng dagat,
sumanib na marahil sa tubig-alat

ang mga luha. Anong panglaw
yaong pagtangis na walang nakarinig

maliban sa mga alon na noo’y
mas masidhi ang pagdaluyong.

Makailang ulit ding kumidlat,
tila kislap mula sa kamera ng langit

na humuli sa mga larawang mapapait:
Ang mga atubili: mananatili o sasapi

sa gabundok na mga alon? Dagling nilulon
ng tubig ang ilang nagpasyang tumalon.

At ang mga nalabi sa loob ay nilunod
ng pangamba. Samantala, habang nagmamasid

ang himpapawid ay mahimbing ang sanggol
na sakbibi ng inang sumiksik sa isang sulok,

gawing timog ng bapor. Malayo sa bantulot
at nagkikiskisang pulutong, nakapikit siyang

nagkurus at pagkaraa’y inihagis ang sanggol
na parang piso sa balon: “Panginoon, hiling nya,

“ihatid mo siya sa pampang ng iyong kalinga.”
Tumahan ang sigwa. Pansamantalang kapayapaan.

Si Lolito Go ay isang professional bum at ordained Dudeist Priest sa Olongapo City. Siya ay kasapi ng KM64 Poetry Collective, isang aktibo at progresibong samahan ng mga kabataang makata na may layuning...

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.