Pinag-alayan ng sandamakmak na dugo
sa pagtatanggol ng taos sa puso
nang mga bayaning walang alinlangan
upang sa kaligtasan ng Inang Bayan.

Lumipas ang maraming panahon
sanlaksang tula ang tumutol
sa mga dayuhang mapanghamig
sa karapatan ng pinoy sa daigdig.

Talagang ang mamamayang Pilipino
ay hanggang alipin nalang sa mundo
sapagkat walang sariling pagkakilanlan
na itinapon na lang sa daan

Nararapat ka pa bang kagiliwan
Lupang Hinirang
o isa ka lamang
Laruan
ng
mga
Dayuhan?

Robin Amodia

none

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.