Noong Setyembre 1, 2009, Martes, natapos din ang imbestigasyon ng Senado tungkol dito sa NBN-ZTE scandal na kinasangkutan ko at ng maraming tao pa sa labas at loob ng gobyernong Arroyo. Ito ay pagkatapos na ilabas ng Ombudsman noong Agosto 28, 2009 ang resolusyon na absuwelto pa rin ang mag asawang GMA at FG sa anumang kasalanan sa NBN-ZTE scandal.

Marami pa sana akong gusting itanong kay Senator Gordon, ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, ngunit ako ay hindi na niya pinansin at binigyan ng pagkakataong itanong sa Senado kaya dito ko na lang itatanong sa mga taumbayan.

1. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit yung office of the Executive Secretary ang nag-utos kay Atienza na kailangan kong umalis?

2. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit kumilos ang PSG (Presidential Security Group) at sina Atutubo na dukutin ako sa airport?

3. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit ako tatawagan ni Atienza upang sabihan na maghintay lang ako at kakausapin lang niya si MA’M at si ES?

4. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit hanggang ngayon sa records ng Bureau of Immigration ako ay WALA pa sa Pilipinas?

5. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit dalawang araw na ako binigay sa pulis ay sinasabi pa rin ang dating Chief PNP na si Razon na hindi niya alam kung nasaan ako?

6. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit pupunta sa akin si Mike Defensor at sasabihing nasasaktan na si MA’M?

7. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit ako padadalhan ni Manny Gaite ng kalahating milyong piso?

8. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit ako pinag-fax ng sulat ko sa opisina ni Medy Poblador?

9. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit kailangan pa ni Neri ng executive privilege na pinagtibay pa ng Korte Suprema?

10. Kung hindi dahil kay GMA at FG bakit ang mga kaso laban sa akin ay patung-patong samantalang y’ung iisang kaso isinampa ko sa kanila ay nasa preliminary investigation pa rin mahigit isang taon na nakaraan?

Marami pa sana akong gusting itanong ngunit ako ay hindi na pinayagan pa. Kayo pong mga kababayan ko, ano ang maisasagot ninyo sa mga tanong na ito?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.