tuwing umaga
magsasalok siya ng tubig
sa poso
wala na siyang hilamos
wala na siyang almusal

ilalako niya ang tubig
gamit ang gawang kariton
sa buong araw niya
singkuwenta ang kita

ibibigay niya ang bente
sa nanay
pambili ng ulam
babatukan ng tatay
huhuthutan
bente ang muling lilipad

ang natirang sampu
wala sa ragbi
wala sa sugal
naroon sa nakasisilaw na kahon
sari saring larawan
ibat ibang kulay at salita

kalahating oras niyang matatakasan
ang bangungot ng buong araw
sa maangas na pilantik ng mga daliri
at patayang kanyang sinisimulan

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.