(Crispin B. Beltran, Lider Proletaryo | Enero 7, 1933 – Mayo 20, 2008)

Katulad ay bituin, ang iyong luningning
Araw ang kapara ang liwanag mo mandin
Bulalakaw na gumuhit sa panginorin
Eksaktong lumitaw ng baya’y nasa dilim.
Liryong bumukadkad sa gitna nga ng parang
Tubo sa gitna ng malawak na dawagan
Upang ipakita ang timyas ng paglaban
Nitong aking inaapi na Inang Bayan!
Ay! Sino baga sa iyo’y makalilimot?
Yaman ka ng dukhang dalita’y di matapos…
Nangunang taliba nitong bayang hikahos,
Ama sa pakikibaka kontra-balakyot!
Bagaman pumanaw na’t kayo ay lumisan–
Alaala ninyo ay amin ngang huwaran
Yaman namin ang salita ng katuwiran
Namutawi sa bibig habang nabubuhay
Ito ang gabay namin, hanggang sa tagumpay!

Noel Sales Barcelona

Dating patnugot ng pahinang pang-overseas Filipino worker (OFW) at internasyonal ng Pinoy Weekly si Noel Sales Barcelona. Naging public information...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.