Ang mga larawan sa pahayagan at Internet ay nagtatanong: Nasaan na nga ba ang bahaghari?

Ah, ang bahaghari’y nakasulat sa Cha-Cha, Mining Act of 1995 at JPEPA – baga’y na sa sikmura’y magpapayapa.

Ehem, ngunit bakit kalikasan ay laging nagbabanta’t pisngi niya’y binabaha? Hindi kaya ang bahaghari’y sumama na sa propetang binusog ng punglo at natabunan na ng lupa?

Ah, ang bahaghari’y mapapakinig sa SONA at sa talumpati ng mga nakabarong na makikisig – siyang katotohanang dapat paniwalaan ng taong sa demokrasya’y nananalig.

Ehem, ngunit bakit bayan ngayo’y sa putik tumatampisaw at sa gitna ng basurang rumaragasa paghingi ng tulong ang isinisigaw?

Ah, dahil ang Diyos ni Noah sa Salita ay hindi naging tapat, kaya’t kulay ng bahaghari ay nakupas – tadhana itong dapat unawain, hindi na sakop ng batas.

Ehem, Diyos kaya’y maaaring hindi maging tapat? Hindi ba katapatang maitatawag ang ginhawang dulot ng pagkakapit bisig at bayanihan ng sambayanan pati kababayan sa ibayong dagat?

Aha! Kulay ng bahaghari kaya’y maaaring kumupas kung sambayanang Pilipino ay mananatiling mulat at kailanma’y hindi na papayag na paniwalaang muli ang kasinungalingang walang kakupas-kupas?

Ang mga larawan sa pahayagan at internet ngayon ay muling nagtatanong: Nararamdaman mo na ba ang Bahaghari?

01 Oktubre 2009
Al Satwa, Dubai, UAE
www.amostarana.blogspot.com

————————————————–
*Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA)
*State of the Nation Address (SONA)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.