Sa gabing maganda,
sa hapag halina;
kumaing magana
ng buo sa pita.

Tinidor, kutsara,
ang kanin kinuha,
sinubo’t niluwa,
ang pisngi’y namula!

Uminom ng tubig,
nawala ang bikig;
natuloy ang dilig
ng kanin sa bibig.

Pagkai’y natapos
ang tiya’y nabusog,
dumighay, natulog,
natulog na busog.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.