Wang wang ni Sek, Senador, Konggresman
Wing wing na naman ang pangulo sa dyanketan
Wong wong ang panunuhol ng banyagang puhunan*
Wung wung ang alulong ng bagyong panayan
Weng weng na tuloy ang kawawang bayan!

*ZTE-NBN

— Ed Maranan, Pebrero 14, 2008

Si Ed Maranan ay kumakatha ng tula, dula, kuwento, at sanaysay. Kasapi siya ng PAKSA noong dekada sitenta, ng Galian sa Arte at Tula (GAT) noong dekada otsenta, at sa kasalukuyan ay ng Umpil, PEN Philippines,...

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.