Sa nakabibinging katahimikan ng gabi,
dinala ako ng aking mga paa
sa isang sulok ng kawalang malay.

Hindi batid kung ito’y makapaghihilom
ng mga sugat ng alaala,
o kaya’y makapagpapanday ng mga natungkab na pangarap.

Sinilip ko sa isang guwang ng bato ang kahapon.
Ang kahapong sumubok ng aking katatagan.

Agad naman akong sinalubong
ng nakapangingilabot na dilim,
na ang dala’y kawalang pag-asa sa bawat masisilo.

Marahan din akong hinaplos
ng malamig na ihip ng hanging amihan,
na ang dala’y mapanlinlang na sigwa.

[Narinig ko ang isang tinig sa di kalayuan,
Nang kumawala ang umid kong tinig na nagsabi.]

“Mahaba-habang paglalakbay na rin ang iyong tinahak
patungo sa isang masalimuot na pakikipagsapalaran–
sa di matingkalang laban ng buhay.
Kailangan mong harapin ang bawat hamon
habang may nalalabing hibla ng pag-asa.”

Tanging ang isang malalim na buntong-hininga
na may kasamang luha
ang pumukaw sa aking balintataw upang lumaban.

Di mawaglit sa aking gunita
nang una nilang binusalan ang aking bibig
at huwag magpahayag ng nakilalang katuwiran.

Sa halip sinugatan nila ang aking abang katawan,
nakita ko kung papaanong unti-unting dumaloy
ang maamong dugo sa aking katawan.

Bagama’t hapo at pagal na
sa pakikipagbuno sa mga bintang
at sa mga mapagmalabis sa kapangyarihan,
nananatili ang katotohanang
nais ko pang lumaban!

Makita ang sarili
na makakalas sa tanikalang labis na nagpahirap
sa aking pagkatao.

Gusto kong makalaya,
dahil wala akong kasalanan.

Rey Tamayo, Jr.

Si Rey Tamayo, Jr. ay isinilang sa maliit na bayan ng Jaro, Leyte. Siya'y naging editorial assistant ng diaryong Tambuli at Magandang Balita Newspaper na lingguhang lumalabas sa mga piling lugar sa Manila....

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.