Ikaw! Ikaw na demonyo sa aming paninigin.
————— Halimaw. Aswang. —————
Mali! walang salitang makatutumbas
sa iyong karumal-dumal na ritwal!

Hindi ka mapapanatag.
Ang mga luha, hagulgol na iyong nilikha,
ang brutal na kasaysayang iyong ibinandila sa madla,
ang mga nagngingitngit, nagngangalit, sumusumpa
sa masaker na iyong ikinasisiya.
Hindi ka nila patutulugin!
Hindi ka nila patatawarin!
Hindi ka nila bubuhayin!

At ang limampu’t pitong kaluluwa,
na walang-awa mong inagawan ng umaga,
ay naglalagi ngayon sa iyong malamig na selda…
Hindi ka nila iiwan! Habambuhay!

—Alay sa mga utak at galamay na nasa likod ng Ampatuan Massacre

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.