Ang buong Konseho ng Mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman ay nagluluksa sa pagkamatay ng aming kasamahang si Cris Anthony Mendez, Kinatawan ng Pambansang Dalubhasaan ng Pamahalaang Pambayan.

Ang pagkamatay ng isang mahusay na lider tulad ni Cris ay hindi inaasahan. Lalo pa at isa itong manipestasyon ng walang kabuluhang karahasang patuloy na dumadaloy sa sistema ng Unibersidad.

Ang pagbuwis ng buhay ng aming kasama ay magsilbi sanang tuldok sa baluktot na patakaran at halang na karahasan sa loob ng Unibersidad.

Hindi hahayaan ng Konsehong ito na mabalewala ang sakripisyong ginawa ni Cris at manaig ang karahasan sa loob ng Unibersidad. Sisiguraduhin ng Konseho na mananagot ang mga may sala at mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aming kasama. Hindi kailanman matatakpan ng karangyaan, kapangyarihan, o kayamanan ang hustisyang dapat makamit ni Cris at ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang hamon ito sa bawat Iskolar ng Bayan na maging susi sa pagkamit ng hustisya.

Bilang isang Konsehong nagtataguyod ng mga karapatan ng mga mag-aaral, nanawagan kami sa lahat ng mga isko at iska na supilin ang ganitong klase ng karahasan. Nawa’y magsilbing hamon ito sa bawat Iskolar ng Bayan na balikan ang oryentasyon ng pagtatag ng ating mga organisasyon: ang paglilingkod sa kapwa at bayan, hindi karahasan!

Kasama ng pamilya at kaibigan ni Cris, nananawagan kami ng hustisya at kaparusahan para sa lahat ng may sala.

IKONDENA ang KARAHASAN!
HUSTISYA PARA KAY CRIS!

University Student Council
UP Diliman
31 August 2007

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Join the Conversation

3 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.