kinitlan ka ng hininga
sa pag-asang mapuputol nila
ang libu-libong kamao
na nakatiim at nagngangalit
sa panawagang ilang dekada
mo nang ipinaglalaban
at daang taon nang daing
ng tulad mong malaluya na
ang mga paang nahihimbing
sa putikan

a! ka rene
hindi
hinding hindi nila mapipigil kailanman
ang alab ng mga sulo
na kaytagal nang nagniningas
at umaatungal
hindi
hinding hindi nila mapipigil kailanman
ang martsang habambuhay
na magaganap
hangga’t ang mga lupa’y kamkam
at ang pawis mo’y halakhak nilang inuulam
hindi
hinding-hindi nila mapipigil kailanman
ang daluyong na hahampas
at dudurog sa dibdib nilang
pinamanhid ng pagkasakim at pagkaganid

sa kahon ka man ngayon nahihimbing
hindi tangis ang mamayani hindi hinagpis
isang laban ang sisimulan
panibagong simula
sapagkat ang katapusa’y walang katapusan
at ang simula’y walang hanggan
habang may mga tulad mong pinatatahimik
ng mga bala
habang may mga bahaw na panaghoy ang maralita
habang sumisigaw ang galit at muhi
at naghahanap ng kalinga
habang ang mga humahalik sa lupa’y
walang kanin sa hapag
at banig na mailalatag
tulad ng isang rumaragasang ilog
hindi magpapapigil ang mga martsa
at kamaong nakikiniig sa himpapawid

a! ka rene
hindi nagpapapigil ang ang alab ng sulo

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Join the Conversation

2 Comments

  1. “may mga sundalong sarili ang kalaban at may mga pinapaslang na nabubuhay ng walang hanggan.” – Joey Ayala, “Magkabilaan ang Mundo”.

    Hindi dito nagtatapos ang laban…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.