bagyong frank na napakabalasik
trahedya ang kanyang ihinasik
libong tao ang humihibik
pagtangis ay di na maisatitik

sa loob ng barko di sila nakaalis
sa isang kisap mata ay tumalilis
mga kaluluwang tumatangis
kamag-anak walang nagawa kundi maghinagpis

sadya ngang ganito ang pag-inog ng mundo
may mga kalungkutan at kasayahang natatamo
marapat na maging isa at buo tayo
sa pagharap ng ano mang klase ng bagyo

Joseph V. Salamat

Si Mr. Joseph V. Salamat ay isang high school teacher.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.