I.

Sa malayong silangan, sa isla ng Pilipinas,
pagkatapos ng maghapong pagpapagal,
nagpapatiwakal ang araw. Kaya dumidilim
pagsapit ng gabi. Hindi totoong nagtatago lang
ang araw sa likod ng bundok o sa ilalim ng tubig;
nagpapatiwakal siya sa sariling init. Subalit
hindi nauubos ang sinusupling niya sa langit.
Araw-araw, araw-araw, may ipinapanganak
na bagong araw. Araw-araw, araw-araw,
may lumilitaw na anak ng araw na nagpapatiwakal.

II.

Marami ka pang hindi alam
tungkol sa kahirapan. Ni hindi
ka pa nakararanas na mananghalian
sa basurahan ng Jolibee, maghalungkat
ng panghapunan sa tambakan sa palengke,
masugatan sa paghahalungkat, mabulyawan
ng security guard, matanggihan sa pagamutan
dahil wala raw lunas ang ospital para sa karukhaan.
Magtitiis ka na lang sa lamig ng gabi at aasang
pahihilumin din ng panahon ang iyong mga sakit.
Subalit maging sa iyong paghimbing ay makakatikim ka
ng batuta ng pulis dahil hindi raw pwedeng humimpil
sa ilalim ng tulay at ng mga monumento, pero pwedeng
magsugal sa loob ng munisipyo, pwedeng isugal
ang buwis ng publiko, pwedeng ipansuhol ng mga demonyo
ang perang dapat sana ay sa’yo. Marami ka pang hindi alam.
Hindi mo pa nararanasang mag-abang
sa paglutang ng kapatid mong hinihinalang
dinakip ng militar dahil sa pag-awit ng pakikibaka.
Hindi mo pa nararanasang makipagtaguan sa mga
anino sa loob ng masisikot na labirinto at makikipot
na mga eskinita ng buhay. Hindi mo pa nararanasang
piringan at bilangan ng latay dahil nangangamoy
araw ka at mukhang aktibista. Sapagkat saanmang
lipunang ang naghahari ay ang mga tulisan,
isang malaking sumpa ang maging maralita.

III.
Binibilang ng pulis kung eksakto
ang tong na nasinop maghapon
Isa-isang kinakamayan ng pangulo
ang mga dayuhang sindikato ng shabu.
Inaamoy-amoy ni Gov ang kalahating
milyong pisong suhol mula sa palasyo.
Lumulunok ng laway ang milyun-milyong
Pilipinong nagpapalipas ng gutom.
Tinatahi ang tiyan ni Mang Karyo sa Makati
makaraang ibenta niya ang kaliwang kidney.
Mapalad at nakahuli ng lamok ang butiki.
Tahimik na nakatitig si Marianette sa kisame.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.