Pudpod na ang daliri
Hatid pa rin ay kiliti
Tulay ng pagkakaibigan
O pag-ibig?
ng bulag, pipi at bingi.

Sumasabay sa alon
Ng binuong ilusyon
Di bale nang malunod,
Makita lamang ang tugon

May-kapansanan mang relasyon
tiyak pa ring aayon
sa bulaklak ng salita
tiyak na hulog sa patibong

Si Kristine ay isang call center agent na dating addict sa UP UGAT. Hindi nakayanan ang hirap ng buhay kaya nagpa-alipin na lang sa mga dayuhan.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.