Unang nahukay ang mga yuping sasakyan
Saka(y) ang mga katawang may yuping mga mukha
Limampu’t pitong bangkay ang opisyal na bilang.
Sapat na dahilan upang magluksa ang bayan.

Sunod nilang nahukay ang mga armas,
Matataas na kalibre ng mga sandatang pang-aklas
Dalawang batalyong rebelde ang opisyal na bilang.
Sapat na upang ilunsad ang batas-militar

Huling nahukay ang kahun-kahong mga balota
At iba pang parapernalyang panghalalan.
Binilanggo’t inilibing na mga bilang. Hindi mabilang
Ang dahilan kung bakit ako nahihibang.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.