“spontaneous, unplanned romantic episode.”

alamin ang ugat
wala sa libog ng laman
naroon sa kasaysayan
na tila laruang pinagnanasaan
ng mga ulol

bakit hinayaang lumipad
ang puting uwak?

hindi maibibigkas
ng bibig ang katotohanang mahirap
lunukin
pagkat namamahay hanggang sa pagtulog

hagulgol at pagtangis na lamang
ang daan sa paglimot
sa mga di malimot limot na kamunduhang
lumatay sa katawan

bakit hinayaang lumipad
ang puting uwak?

alaala ng nakaraan ang isisilid
sa baul ng kamangmangan
na ang katotohana’y binubusalan
at ang mga aswang ay masayang nagdiriwang
sa tagumpay
ng pekeng hustisyang
hinding hindi makakamit
ng inalipusta

sila na lamang
na humahalik sa lupa
ang hihingan ng katarungan
na inangkin at tinalukbungan
ng mga barong at kasinungalingan

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.