di ko mawari
anong pag-iisip mayroon
ang mga militar
at ang inutil nating gobyerno

ano ngayon kung sila’y
mga pulahang mandirigma?
ano ngayon kung sila’y
nasa panig ng kaliwa?

hindi ba’t malansa ang kanilang
kaluluwa sa pagkitil ng mga libu-libong
inosenteng lumalaban
sa kanilang mga pasistang ganid?
sa dami ng mga katawan
na kanilang inagawan ng hininga,
anong karapatan nilang magbilanggo
ng mga makabayang nakikibaka?

ang apatnapu at tatlong nilalang
ano’ng mali sa kanilang ginagawa?
mga doktor na kakalinga sa walang wala
mga pulang kamay na mag-aabot ng tulong
sa madla
mga buhay na nag-aalay
ng panahon
sa masang sinasamantala, ginagago
ng estadong walang katino-tino

ano ngayon kung sila’y
mga pulahang mandirigma?
ano ngayon kung sila’y
nasa panig ng kaliwa?

itatapat ko
sa mga mukha nilang pasista
ang mga larawan
ang mga basag na bungo at luray
na bangkay
ang mga gulanit na damit at dugong nagsambulat
sa lupa
ang mga lumuluhang ina at nagngangalit na ama
kapatid na nagdurusa

at itatanong ko,
natin…
“anong karapatan mayroon kayo?”

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.