Sa tao ang mundo ay isang hiwaga,
hiwaga sa isip na tulad ng tula,
ang tulang mahirap matarok, magata,
magata ang ibig makita sa tula,
sa tula ang mundo ay isang salita,
salita na hindi maaring mawala;
mawala ang sining sa pagtula,
pagtula kung saan sa pusod nagmula,
nagmula ang mundo at kusang nilikha,
nilikha ng ating dakilang Lumikha,
Lumikhang nagbigay ng tuwa’t aruga,
arugang mayroong kalbaryong may luha.

Ang luha ng mundo ay isang daluyong,
daluyong na likha ng taong nagumon;
nagumon sa ningning ng gintong bumulong,
bumulong ng dilim patungo sa balon.

Join the Conversation

2 Comments

  1. THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………..FRENZZZZ…………….MAKAKATULONG KAYO SA AKIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.