Ako’y isang tinig, sa pagka-ulila’y
nagpalutang-lutang
Sa malayong dako na nakabibingi
ang katahimikan.
Dito ko nakita ang s’yang tanging lunas
sa kapighatian
Ang kapayapaan nitong aking puso’t
pagal kong isipan.

Ang mundo kong ito’y inuusal-usal
ng nananalangin;
Dito ang diwa ko ay isang pag-asa
na hatid ng hangin.
Ito ri’y malayo sa kapangyarihang
nanasang guluhin,
Ang bulong ng pangarap ko at tinig
ng pagal kong damdamin.

Isang paumanhin ang sana’y sumapit
sa ‘king naulila,
Kung ako ay hindi nakapagpaalam
at yumaong kusa.
Buhay nati’y ganyan nangagpapalaot
sa daang-hiwaga,
Sa mundong tahanan ng mga pangarap
at hanging ulila.

Ang pahingahan ko’y sagana sa lilim
ng asul na ulap,
Na pumapalaot doon sa ligalig
ng itim na dagat.
Puso ko’y palaging taghoy ng kudyapi
ang inaapuhap,
Sa aking sariling pinatatahimik
nitong piping galak.

Mulang pagkabata, ang aking pangarap
sumabay sa hangin,
Tumakbo sa ulap, na kasa-kasama’y
anghel at kerubin.
Salamat at ngayon ay aking nasapit
ang mga pampangin,
Na dagat-dagatan ng mga litanya’t
hamak kong tulain.

Kung diyan sa atin ang aking libinga’y
baon na sa limot,
Wala nang dumalaw na kamag-anakan
sa ulilang puntod.
Abo ko’y bayaang anurin ng tubig
at nawa’y malunod
Kasama ng aking mga alaalang
daglia’y ianod.

Kung di na makita sa mga sulatin
ang aking pangalan,
Iyan ay sa aking isang bahaging
walang kahalagahan.
Mabuti pang ako ay pakatangayin
ng Hanging Amihan
Sa bago kong mundo, na dinig ang awit
ng katahimikan.

Ako’y isang tinig, sa pagka-ulila’y
napadpad sa ilang
Na walang kasuyo ni mga karamay
o isang tahanan.
Dito ko nakita ang s’yang tanging lunas
sa kapighatian,
Ang kapayapaan nitong aking puso’t
pagal kong isipan.

D. Magsalita

Makata

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.