Iniluwal ng People Power 2 ang Tinig.com. Pagkatapos ng pag-aalsa, isa-isa nating hinanap ang mga kabataang namuno sa kani-kanilang mga samahan at grupo upang hikayatin silang ipagpatuloy ang pagpapahayag sa pamamagitan ng pagsusulat. Agad namang tumugon ang ilan sa kanila, samantalang ang iba’y nakasalubong at nakasama rin natin sa patuloy na pag-iral ng Tinig.com.

Sa loob ng mahigit na apat na taon, at sa kabila ng marami ring pagkukulang, muli at muling inilatag sa mga pahina ng Tinig.com ang mga adhikain ng kabataang Pilipino para sa bayan at sarili, ipinahayag ang ating mga saloobin sa iba’t ibang usapin,.at ibinahagi ang ating mga likhang pampanitikan.

Ngayo’y nahaharap na naman ang ating bansa sa banta ng pagbabago. Kasabay rin ng krisis sa politika ay ang paglisan ng mga iginagalang at kinikilalang mabubuting tao sa lipunan.

Habang patuloy ang mga panawagan sa pagbalasa sa mga personalidad at sa mismong sistema ng politika, at kahit balot ng pagluluksa, unti-unti rin nating binago ang Tinig.com.

Sa isyung ito, inihahandog namin sa inyo ang bagong Tinig.com–kahawig pa rin ng dati, pero sinikap naming gawing mas mukhang malinis. Mas bukas din ito ngayon dahil agaran nang makapagbibigay ng reaksyon at puna ang mga mambabasa. Kalakip din ng isyung ito ang pangakong mula ngayon ay sisikapin naming maihatid sa inyo ang Tinig.com buwan-buwan.

Maibigan sana ninyo ang isyung itong tumatalakay sa mga usapin ng “Hello Garci,” pinatay na impeachment complaint laban kay Ginang Gloria Macapagal-Arroyo, Batas Militar, at iba pa. Nagbibigay-pugay rin ang Tinig.com sa mga dakilang Pilipinong sina Haydee Yorac, Raul Roco, at Rene Jarque.

Makamtan nawa natin kaagad ang makahulugang pagbabago.


EDERIC P. EDER
Patnugot

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Join the Conversation

3 Comments

 1. Isang pagbati para sa panibagong isyu ng Tinig.Com. Maganda ang bagong layout ng Tinig, at mas maigi na’t may comment system na para makatugon na ang mga mambabasa sa mga artikulong nabasa nila. :)

 2. October 12, 2005

  Good Day Sir,

  I am Marishen Malulan of Success Today magazine. I would like to feature you webpage tinig.com for our local dot.com story. If possible, I would like to conduct an interview the soonest convenient time for you or just send back your reply through email.

  The questions to be posted would revolve on the beginnings of the website, who inititated this, how long has it been established, the issues and concerns you cater on this site and why, your future plans for the site, why is it centered on the youth, what you hope to achieve with this site, why is it in our native language, the issue you posted that really made an impact and made the site known and why you chose the internet as the medium of your publication.

  Also, I would like to ask permission to use your webpage as graphics for the article.

  If you have any query, please feel free to call me at 6871544 during office hours or e-mail me at marschmaloe@yahoo.com.

  Hoping for you consideration on this matter.

  Thank you.

  Very truly yours,

  Marishen Malulan

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.