Summer

“Kapag ganitong ramdam na natin ang tag-init, wala tayong pinakaaasam kundi ang makapunta sa iba’t ibang paliguan sa bansa na talagang makakapagpa-relax sa atin.”